Производство на риба  

Язовир Душанци се намира над с.Душанци, Община Пирдоп на около три километра южно от Подбалканската пътна линия. Разположен е с направление язовирна стена-запад, устие-изток, надморска височина от около 860м. Притежава площ от 1000дка., дълбочини от около 35-40м., водоснабдява се от р.Тополница.

Садково стопанство:
Състои се от 34 на брой кръгови PVC садки с диаметър от 10м., както и два спомагателни сала с размери 10/3м. Така описаните съоражения са прикачени към основната водеща пътека закотвена към язовирното дъно.
Предвид хидрохимичния и физикохимичния режим на язовира като бекти на отглеждане са се наложили видове от семейство Пъстървови /дъгова пъстърва, Сивен/ и Есетрови /Руска есетра/. Изграден е допълнителен понтон с 10 броя садки за шаранови риби.
Зарибителният матриал /малките рибки/ се зарежда в садките и се угояват:

 

 

- за Пъстървовите - от 5 до 10гр. и се угояват до 350 гр.

 

 

 

 

– за Есетровите от 10 гр. до 6 кг.

 

 

 

 

 

– за Шарановите от 50 гр. до 4 кг.

 

 

 

В настоящите съоръжения количеството угоена риба до реализацията е разчетена на 100,000 кг. пъстървови, 10,000 кг. есетрови и 15,000 кг. шаранови риби за една година.
Ресурс, който задоволява 70% от капацитета на изградения цех за преработка на риба и рибни продукти. Част от есетровите риби се угояват до необходимата зрялост за използването на хайвера.

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало : Производство : Преработка : Продукти : Снимки : Видео : Контакти

Web Design by Antonio Velkov and Yori Ivanova